De laatste maanden van 2014 stonden in het teken van de aangekondigd wijzigende aanpak van BPM aangiften met taxatierapporten. Dit heeft de markt wat uit balans gebracht en leidde tot een enorme eindsprint in november en december. Inmiddels is er weer brede praktijkervaring met de nieuwe situatie en weten we wat kan en wat niet (meer) kan ten aanzien van taxatierapporten. Samengevat kunnen we stellen dat de taxatiemogelijkheden ongewijzigd zijn gebleven. Is er dan niets gewijzigd?

Dat wel, de richtlijnen zijn duidelijk, de gevolgen zijn minimaal. Aangekondigd is dat de handhaving per 1 februari 2015 in gaat.

De wijzigingen zijn doorgevoerd in het Uitvoeringsbesluit Wet BPM 1992. De voornaamste wijzigingen zijn:

  • Schade (en dat mag óók gebruiksschade, defect, achterstallig onderhoud, slecht hersteld schadeverleden, intensief huurautogebruik zijn) kan ongewijzigd getaxeerd worden zolang deze maar niet inherent is aan leeftijd, gebruik en kilometers.
  • Een (onafhankelijk erkend) taxateur (die is ingeschreven in een relevant register voor taxateurs) bepaalt wat “inherent” is.
  • Het komt dus neer op de juiste en toelichtende motivering van de schadevaststelling. Een slecht of niet gemotiveerd rapport kan net als voorheen later voor problemen zorgen.
  • In principe mag slechts 72% van de vastgestelde schade worden afgetrokken TENZIJ de (>72 – 100%) gecalculeerde schade goed wordt gemotiveerd met een deugdelijke schadecalculatie en foto’s.
  • De minimaal te maken foto’s zijn nu door de belastingdienst gedefinieerd.
  • De toegestane Maximum Massa dient te worden opgenomen.
  • Relatering aan referentieauto’s is nu voorgeschreven.

Uiteraard weten wij op welke wijze deze, soms meervoudig te interpreteren regels, dienen te worden doorgevoerd zodat u nog steeds “niet meer BPM betaalt dan noodzakelijk en niet minder BPM dan rechtvaardig!”. De mogelijkheden voor discussie zijn daardoor zelfs gereduceerd.

Kort samengevat:

Wat kan niét: het taxeren van minieme stofjes, krasjes en steenslagjes als gevolg van gebruik en leeftijd moeten we niet willen.
Wat kan wél: iedere andere vorm van schade, defect, achterstallig onderhoud, slecht hersteld schadeverleden, intensief huurautogebruik, etc. kan net als voorheen gewoon getaxeerd worden óók voor 100%

Het komt neer op de motivering en de deskundigheid van de taxateur. Bij BBP weten we daarmee uiteraard wel om te gaan.
Heeft u vragen, twijfels of ervaringen? Neem graag even contact met ons op!