Re-import eerder NL voertuig: € 0,00 BPM?

25-10-2016

Van onze jurist – 06-10-2016:
Indien u een voertuig importeert uit het buitenland, kan u achteraf blijken dat dit voertuig eerder uit Nederland is geëxporteerd. Indien de auto binnen 6 maanden na eerdere export en BPM teruggave weer terug Nederland inkomt, mag u volgens de belastingdienst enkel BPM aangifte doen op basis van de forfaitaire BPM tabel. De vraag of dit “rechtens juist” is, is nog niet beantwoord. Wij zijn van mening dat dit onjuist is.

Dit te meer omdat er geen Nederlands register bestaat waar je als buitenlandse auto importeur te raden kunt gaan of een bepaald VIN nummer eerder is geëxporteerd. Ook is nergens in te zien dat er BPM is terug gegeven. Wanneer u via de belastingtelefoon auto opvraagt of BPM is terug gegeven kan men u daarover informeren. Enkel: de gegevens die u daarvoor nodig heeft (eerder Nederlands kenteken en VIN) krijgt u pas nadat u de auto heeft gekocht en betaald. 

Of u een eerdere Nederlandse auto nu binnen of na 6 maanden importeert; u zou om voornoemde reden kunnen volstaan met een BPM aangifte van € 0,00. Hierbij wordt wel aangeraden dit nader te motiveren en, indien van toepassing; de € 0,00 aangifte voorzien van een “tweede keus” onderbouwing van een alternatieve aangifte o.b.v. taxatierapport, koerslijst of tabel BPM (meest gunstige BPM). 

Uiteraard kan BBP u nader informeren over de meest voordelige werkwijze.

Kom in contact

Zoek in alle berichten