Geldigheid van Taxatierapporten terug naar één maand

28-10-2020

In lijn met de eerder ‘Coronamaatregel BPM’ was een taxatierapport vier maanden na afgifte geldig. Dat was altijd één maand. Naar ons pas nu blijkt, is deze 4 maanden maatregel al sinds 1 oktober jl. beëindigd. Volgens de Belastingdienst ondervinden we dus niet langer meer vertragende beperkingen als gevolg van Corona. Dat is in de praktijk echter nog niet altijd en overal aan de orde. Het is echter wat het is; terug naar één maand dus! Hier vindt u de aankondiging door de Belastingdienst.

Dien uw taxatierapport met BPM aangifte dus wederom tijdig -binnen één maand na datum rapport- in!

Kom in contact

Zoek in alle berichten