Wanneer pas je welke BPM aangiftemethode toe?

09-08-2021

In het woud van wet en regelgeving is het vaak lastig te beoordelen volgens wélke BPM aangifte methode je de te importeren auto gaat aangeven. Onze uitleg daaromtrent is vaak ingewikkeld en voor de leek dan weer onbegrijpelijk. Meest begrijpelijk is het te maken door uit te gaan van de basis; wij noemen dat de “Fiscale Waarde” van de auto.De fiscale waarde wordt bepaald door de BPM afschrijvingstabel van de belastingdienst. De BPM afschrijvingstabel brengt de BPM in 17 jaar en 6 maanden terug van 100% BPM op een nieuwe auto naar 0% op een -na 17 jaar en 6 maanden verondersteld- totaal afgeschreven auto.Wanneer de tabel bij een leeftijd van 14 maanden aangeeft dat de leeftijdkorting 37% bedraagt, dient er volgens die tabel nog (100 -/- 37) 63% BPM betaald te worden. Dit volgt uit de tabel-visie van de belastingdienst; “iedere auto van 14 maanden oud is 63% waard”. In dit voorbeeld gaan we uit van 37% afschrijving en 63% restwaarde/rest BPM. Deze percentages wijzigen dus met de leeftijd van de auto.Uit dit voorbeeld halen we dus dat de belastingdienst de auto sowieso 63% waard vind. Nu kunnen wij ons de vraag stellen: “is de auto die wij willen importeren méér of mìnder waard dan 63% van de oorspronkelijke Nederlandse nieuwprijs?”. Het antwoord op de vraag bepaalt de BPM aangiftemethode; is de auto minder waard dan 63% van de nieuwprijs dan komen de aangiftemethoden koerslijst en taxatie in beeld. Is de auto méér waard dan 63%; dan kan worden volstaan met een BPM afschrijvingstabel aangifte.De afschrijving wordt in beginsel bepaald door de koerslijst (database systemen met restwaarden van voertuigen). Er zijn meerdere door de belastingdienst geaccepteerde koerslijsten. De koerslijst met de laagste waarde (deze genereert de hoogste afschrijving op de BPM) mag dienen. De koerslijsten gaan standaard uit van een auto in een gemiddelde staat. Méést specifiek bepaalt een taxatierapport de zogenaamde “werkelijke waarde”.Koerslijst of Taxatie?De koerslijstwaarde ligt onder de fiscale waarde? Verkeert uw te importeren auto in een “gemiddeld goede staat” en zijn er geen waardeverminderende aspecten (zoals: voormalige huurauto, technische gebreken, achterstallig onderhoud, bovenmatige gebruiksschade, aanrijdingsschade) van toepassing? Dan lijkt de koerslijst BPM aangifte de beste keuze.Is er bijvoorbeeld sprake van een voormalige huurauto en/of heeft uw auto technische gebreken, achterstallig onderhoud, bovenmatige gebruiksschade, aanrijdingsschade en ligt de werkelijke waarde na taxatie onder de fiscale waarde? Dan is een taxatie BPM aangifte de beste keuze. Uiteraard dienen de kosten van een taxatierapport ook uit het “BPM voordeel” te komen.Het maken van de juiste keuze is met deze informatie hopelijk wat inzichtelijker. Uiteraard helpen onze adviseurs en taxateurs u graag bij het maken van een weloverwogen keuze in het belang van de laagste BPM aangifte. Vraag onze adviseurs! Bel 024-6632202, stuur een mail, of vul ons formulier op de site in.

Zoek in alle berichten