Is een auto van 2 maanden oud met 2.000 km nieuw of gebruikt voor de BPM?

09-08-2021

Volgens de Belastingdienst kunt u met een auto met minder dan 3.000 km en jonger dan een jaar geen BPM aangifte tegen “werkelijke waarde” doen (koerslijst of taxatie BPM aangifte). Voor de BPM zou een dergelijke auto “nieuw” zijn en is de Bruto BPM (100%) verschuldigd. Dit is echter onjuist!Het gaat hier om een mening van de fiscus die in niet gerechtvaardigd beleid is omgezet. We zien dat helaas wel vaker. Op 27 januari 2017 oordeelde ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad der Nederlanden, dat een voertuig dat “niet of nauwelijks in gebruik is geweest” in beginsel een nieuwe auto is. Een jaar en een dag eerder oordeelde de Hoge Raad geheel anders: “een voertuig met een toelating is een gebruikte auto”. Het antwoord op de vraag blijft uitdagend, afhankelijk van meerdere factoren EN aanleiding voor verdere beoordeling door het EU Hof Van Justitie.Om een voertuig veilig te motiveren als gebruikt, dient deze ons inziens aan de volgende criteria te voldoen:

  1. Een voertuig moet daadwerkelijk gebruikt zijn door een eerdere buitenlandse eigenaar (dus niet zijnde de Nederlandse importeur)
  2. Het voertuig moet idem als onder 1 eerder in het buitenland door een eerdere buitenlandse eigenaar zijn geregistreerd in het land van herkomst
  3. Het voertuig moet geleverd / gefactureerd en geprijsd (dus niet tegen nieuwprijs) zijn als een gebruikte auto
  4. Kilometers zijn bij in acht name van het voornoemde niet nader te definiëren of af te bakenen maar 0 kilometer zal sneller tot discussie leiden dan 1.500 km.
  5. Een auto die vanuit Nederland als nieuwe auto besteld is bij een buitenlandse leverancier en als nieuwe auto wordt afgeleverd, kan bij import in Nederland niet plots “gebruikt” zijn.
  6. Een koopovereenkomst dient te zijn opgesteld op een datum die (ruim) ligt na de eerste registratiedatum.
  7. Een kilometerstand van 3.000 zal in ieder geval geen discussie opleveren en bij een kilometrage tussen 0 en 3.000 bepalen de omstandigheden of sprake is van een nieuwe of gebruikte auto.

Een door een dealer ingezette demonstratieauto die na 2 maanden en 2.000 demonstratiekilometers aan u wordt verkocht is absoluut een gebruikte auto.Neem in geval van vragen hieromtrent gerust even contact met ons op.
zie ook: Nieuw voor de BTW (van belang voor particuliere kopers)

Zoek in alle berichten