Hoe werkt BPM aangifte op basis van een taxatierapport?

09-08-2021

U kunt BPM aangifte doen op basis van een taxatierapport waarbij de werkelijke waarde wordt bepaald door een register taxateur indien dat voor u de meest gunstige manier van aangifte is. Hierbij wordt rekening gehouden met alle kenmerken en beschadigingen van het voertuig waarbij aan de hand van al die kenmerken op een deskundige manier de waarde wordt bepaald.Het is belangrijk dat u gebruik maakt van een register taxateur om zijn deskundigheid en onafhankelijkheid te waarborgen. Er zijn meer dan genoeg mensen die denken een “taxatierapportje” te kunnen maken, maar de eventuele naheffing van de Belastingdienst is altijd voor de aangever. Deze “taxateur” is dan vaak niet meer te vinden en u ontvangt de rekening achteraf van de Belastingdienst. Een eventuele BPM naheffing kan tot 5 jaar na aangifte volgen.Een erkend taxateur vindt u onder andere bij de Stichting RETM (www.retm.nl) en Stichting VRT (http://www.taxateurs-vrt.nl/).Dit zijn de voorwaarden volgens de Belastingdienst om aangifte te doen met een taxatierapport:

  • U mag een taxatierapport alleen gebruiken voor motorrijtuigen met meer dan normale gebruiksschade, en voor motorrijtuigen die niet in een koerslijst voorkomen. Met normale gebruiksschade bedoelen wij: slijtage en kleine beschadigingen die ontstaan door het gebruik van een motorrijtuig en die passen bij de leeftijd en kilometerstand van het motorrijtuig.
  • Het taxatierapport is afkomstig van een onafhankelijke, erkende taxateur, die geen onderdeel uitmaakt van, of direct of indirect verbonden is aan een bedrijf dat handelt in gebruikte motorrijtuigen. Deze taxateur mag ook geen bpm-aangiften opstellen voor eigen klanten of derden of optreden als gemachtigde bij bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Het rapport is maximaal 1 maand vóór het tijdstip dat de belasting is verschuldigd, opgemaakt.
  • Staan in het taxatierapport gegevens uit een koerslijst, dan mag u maar van 1 koerslijst gebruikmaken. Als er gegevens ontbreken in die koerslijst, mag u de koerslijst aanvullen.
  • Het taxatierapport beschrijft de staat waarin het motorrijtuig zich op dat tijdstip verkeerde.
  • In het taxatierapport is de waarde bij inkoop van het motorrijtuig door een handelaar in Nederland, duidelijk en gedetailleerd beschreven.
  • In het taxatierapport staat een verklaring van de taxateur dat hij de waarde naar waarheid heeft vastgesteld, na een grondige fysieke opname van het motorrijtuig.
  • In het taxatierapport staat de datum, begin- en eindtijd van deze fysieke opname en naam, adres en woonplaats van de taxateur.
  • Wilt u afschrijven met een taxatierapport? Meld dit dan als u aangifte doet. Dit kunt u later niet meer veranderen.
  • Bij een taxatierapport moet u het motorrijtuig beschikbaar houden tot u bericht van ons (de Belastingdienst) krijgt. Dit geldt tot maximaal 6 werkdagen nadat u bpm-aangifte hebt gedaan.

Schadeauto’s

De Belastingdienst stelt zich op grond van artikel 8, lid 3 Uitvoeringsregeling bpm dat er géén afschrijving kan worden toegepast, indien er sprake is van een voertuig met ‘essentiële gebreken’ waardoor u niet kunt of mag deelnemen aan het verkeer. Deze gebreken dient u volgens de Belastingdienst eerst te herstellen. Een auto heeft essentiele gebreken als hij volgens de RDW bestemd is voor sloop of Wacht Op Keuring (WOK-status).De Belastingdienst zal er bij u op aansturen om éérst de gebreken te herstellen, waarna u van uw herstelde voertuig alsnog aangifte bpm kunt doen. Dit lijkt inmiddels echter niet (langer meer) houdbaar. De Hoge Raad heeft op 10 november 2017 als volgt beslist:‘2.4.2 (…)Een dergelijke auto moet worden vergeleken met een vergelijkbare schadeauto die door een handelaar op de Nederlandse markt wordt ingekocht. Wanneer de handelaar een dergelijke inkoop doet, zal de nog op de desbetreffende schadeauto rustende bpm gelijk zijn aan een gedeelte van de oorspronkelijke bpm dat evenredig is aan de door de handelaar betaalde inkoopsom. Deze op die schadeauto rustende bpm is niet hoger door het eventuele herstel van de schade of de eventuele marge die de handelaar bij de verkoop ervan realiseert.’ (Hoge Raad 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2822)Indien u aangifte wilt doen van uw schadeauto, ook indien uw voertuig een WOK melding heeft, dan zal dat toegestaan dienen te worden. Laat u niet van de wijs brengen door de RDW óf de Belastingdienst!Voor een complete uitleg over o.a. BPM import taxatie (de zogenaamde tegenbewijs taxatie) en taxatierapporten verwijzen wij u naar deze pagina: Taxatierapport BPM import taxatieNaast deze “Taxatierapport BPM aangifte methode”, kan in voorkomende gevallen ook een Tabel BPM aangifte of een Koerslijst BPM aangifte voor u een voordelige(r) methode zijn. Vraag onze adviseurs! Bel 024-6632202, stuur een mail, of vul ons formulier op de site in.

Zoek in alle berichten