Hoe bepaal je de CO2 uitstoot op een auto van buiten de Europese Unie?

09-08-2021

De CO2 uitstoot op motorvoertuigen is een Europese rekeneenheid voor zuinigheid / verbruik. Landen buiten Europa (bijvoorbeeld USA) gebruiken de CO2 uitstoot niet als gegeven. Dat levert problemen op als u een auto van buiten de EU in Nederland wil registreren. De Nederlandse Rijksdienst v/h Wegverkeer (RDW) stelt de CO2 uitstoot bij onbekendheid vaak op een maximum van 350 g/km vast. Dat geeft vervolgens een enorme BPM die niet zelden volledig uit de pas loopt met de werkelijkheid.U bent niet gehouden de door de RDW op deze wijze vastgestelde BPM te hanteren voor de belastingaangifte.U dient de CO2 uitstoot op een overtuigende wijze anders aan te tonen. Bolsenbroek & Partners is bekend met betere alternatieven ter vaststelling van een verdedigbare CO2 vaststelling, die aanzienlijk vriendelijker voor uw portemonnee zijn. Toepassing hiervan is inmiddels vaste rechtspraak en dus onomstotelijk. Vraag onze taxateurs/importadviseurs naar uw specifieke mogelijkheden!

Zoek in alle berichten