bbpartners logo

Auto import adviseurs en taxateurs sinds 2004

overigetaxatiesBBPTaxaties t.b.v. liquidatie van partijen

Noodgedwongen of vrijwillig; op eigen initiatief of op verzoek van de pandhouder. De juiste liquidatie van een wagenpark kan van essentieel belang zijn voor de afwikkeling van bijvoorbeeld een faillissement. BBPartners taxeert de liquidatiewaarde van uw wagenpark en realiseert desgewenst ook de opbrengst.

Op faillissementsveilingen zijn auto's vaak de "lokkertjes". Veilinghuizen zijn overwegend minder gespecialiseerd in de waarde van voertuigen. Na de vlotte veilingverkoop is "het probleem" vaak opgelost maar had er niet meer in gezeten? Een taxatie op basis van een realiseerbare opbrengst op korte termijn geeft zekerheid en voorkomt teleurstellingen.

Contrataxatie verzekeringsgeschillen

Wanneer in een verzekeringskwestie de "dagwaarde" van uw voertuig wordt bepaald en er ontstaat vervolgens een teleurstelling, kunt u een contrataxateur laten benoemen. Taxateur en contrataxateur worden geacht het met elkaar eens te worden over de dagwaarde van het voertuig. Niet zelden ontstaat vervolgens een waardegeschil.

Wanneer taxateur en contrataxateur het niét met elkaar eens worden over de dagwaarde vindt arbitrage plaats door een door de contrataxateur te benoemen taxateur. De taxateur dient voor deze keuze instemming te verlenen. De uitspraak van de derde deskundige (arbiter) is vervolgens bindend. In dit soort geschillen waarbij het meer om dagwaarde vastelling dan om schadevaststelling gaat, biedt een waardetaxateur als BBPartners een meer gespecialiseerde waardekennis dan de waardekennis van een expert die is opgeleid om schade vast te stellen. U kunt BBPartners zowel als contrataxateur als arbiter benoemen.

Overige waardebepalingen

Heeft u speciale verzoeken of bijzondere projecten? Dat vinden we bij voorbaat interessant! Leg ze ons dus gerust voor. We zullen u altijd trachten van dienst te zijn.

Afspraak maken?